2730 maj 2021
2730 maj 2021
Tre personer går över en strand i Skåne.

Foto: Apelöga

Strategic partners

Tourism in Skåne

Vi i Skåne har bestämt oss för att arbeta tillsammans för att turismen i Skåne ska vara med och forma en hållbar framtid i en omtänksam och välkomnande värld. Turismen bidrar till samhället i form av ökad sysselsättning, omsättning och viktiga skatteintäkter. Men vi nöjer oss inte med det, vi vill åstadkomma mer, nå längre!

För att lösa de globala utmaningarna behöver vi alla dra åt samma håll. Turismen är den tredje största exportnäringen i världen och skapar ekonomiska förutsättningar att leva ett bättre liv. Den ökar förståelsen mellan människor. Men den kan också belasta de platser som besöks. Vi måste helt enkelt se till att turismen inte är en del av problemet. Turismen ska vara en del av lösningen!

På Tourism in Skåne verkar vi för en hållbar tillväxt i hela Skåne. Vårt arbete sker alltid i samverkan med andra, och för att ha en gemensam plan har vi utarbetat Tourism matters – strategisk färdplan för Skåne mot 2030. Vår färdplan handlar om att öka turismens inflytande på den politiska agendan. Vi vill involvera både lokalbefolkningen och besökarna för att uppnå ett omtänksamt värdskap och ett ansvarsfullt gästskap. Vi vill att hela Skåne ska leva året runt, genom ett balanserat besöksflöde. Och vi vill skapa förutsättningar för innovationskraft, och därmed ökad omställningsförmåga. Det är så vi arbetar för att turismen blir en del av lösningen för en hållbar framtid!

Läs mer om Tourism in Skåne här.

Tourism in Skåne vid Southern Sweden Design Days

Arrangemang av pressresa för internationell designmedia. Läs mer om vårt pressarbete här. Arrangemang av panelsamtal kring co-creation, design, turism och framtidens naturupplevelser.

Om Tourism in Skåne

Tourism in Skåne är ett av fyra dotterbolag i den samhällsägda marknads- och utvecklingskoncernen Business Region Skåne. Gemensamt för dotterbolagen är en strävan mot att stärka varumärket Skåne och att öka destinationens nationella och internationella attraktionskraft. Tourism in Skåne samordnar marknadsföring och destinationsutveckling för en hållbar tillväxt i Skåne.

Läs mer