2730 maj 2021
2730 maj 2021

Projektfilm

What Matter_s 2.0

What Matter_s 2.0 profile image

Design + Spillmaterial = What Matter_s 2.0

Under 2019 kopplades en grupp designers samman med större tillverkande företag i södra Sverige i projektet What Matter_s 2.0 med uppgiften att, utifrån medverkande företags restmaterial som resurs, utveckla nya hållbara material. Deltagande designers berättar om resultaten av sina samarbeten med tillverkningsindustrin. 

Syftet med satsningen var att påvisa innovationskraften hos interdisciplinärt samarbete och ta ett steg närmare implementerade lösningar och möjlighet till produktion och kommersialisering.

Resultaten av dessa sex spännande samarbeten presenterades tidigare i år i utställningen Metabolic Processes for Leftovers på Form/Design Center. Utställningen kuraterades av Kiosk Studio.What Matter_s 2.0 genomförs med stöd från Region Skåne.

Deltagare