2730 maj 2021
2730 maj 2021

Seminarium

Unleash the Potential!

Unleash the potential! Ett seminarium om värdet av industridesign, av Öresunds Strategy & Design.

Design + Industri = Unleash the Potential!

Unleash the potential! är ett seminarium för att inspirera företag att se potentialen med industridesign för att öka sin konkurrenskraft, stärka sitt produkterbjudande och skapa affärsvärde.

Många företag är inte medvetna om att industridesign kan bidra vid utveckling av industriella produkter med högt teknikinnehåll. Seminariet handlar om hur design kan användas för att identifiera användarbehov, hitta nya innovativa lösningar och skapa hållbara, attraktiva, lönsamma och konkurrenskraftiga produkter. Deltagarna får dessutom en mängd inspirerande exempel på industri- och B2B-produkter där design verkligen gjort skillnad.

Seminariet hålls av ingenjören och industridesignern Marie Nilsson på Öresund Strategy & Design, som har lång erfarenhet av produktutveckling och design av B2B-produkter. Det riktar sig till alla som är nyfikna och intresserade av industridesign och produktutveckling.

Anmäl dig här!

Deltagare