2730 maj 2021
2730 maj 2021

Workshop

Hur ser framtidens profilprodukt ut?

Baltiska utställningen, Malmö, 1914

Profilprodukter + Cirkulär design = Hur ser framtidens profilprodukt ut?

Är du en designer och vill vara med och spåna kring framtidens hållbara profilprodukter? Malmö stad och Helsingborgs stad bjuder inom ramen för projektet Cirkulära Skåne in till en workshop för att undersöka möjligheter för kommunernas framtida varumärkesprofilering.

Tillfället blir en mötesplats mellan designers och våra kommunikatörer, inköpare och leverantörer av profilprodukter. Behovet av profilprodukter är varierat. För en kommun kan det handla om allt från give-aways under konferenser till goodiebags för att uppmuntra cyklister. Profilprodukter kan samtidigt användas till att kommunicera kommunens varumärke.

Vi tror att cirkulär design är nyckeln för att ta fram framtidens hållbara, smarta produkter och lösningar. Workshopen blir ett tillfälle att lära sig mer om cirkulär design och kommuners behov kopplat till produkter för marknadsföring.

Vi börjar dagen med att lyssna på Liv Andersson, industridesigner från Stena Recycling AB, föreläsa om cirkulär design och dess möjligheter. Liv ger oss verktyg för att fortsätta arbetet i mindre grupper där vi spånar idéer kring hur framtidens profilprodukt eller profilkoncept skulle kunna se ut och olika utmaningar kopplade till profilprodukter.

Anmälan 

_______________________

Workshopen är digital, länk skickas till anmälda deltagare dagen innan eventet. 

Agenda

08.50 Inloggning

09.00 Inledning

Malmö stad och Helsingborgs stad berättar om sina behov, vilken typ av profilprodukter som köps in idag och vad man vill förmedla med sitt varumärke.

09.25 Crash course i cirkulär design

Tänk rätt från början och designa bort avfall redan vid idéstadiet. Hur behålls värdet av produkter/material över tid? Kan behovet uppfyllas bortom en fysisk produkt?

10.25 WORKSHOP

Idéverkstad utifrån olika designutmaningar tillsammans med profilproduktsföretag, kommunikatörer och inköpare.

11.00 Avslut

Deltagare