2730 maj 2021
2730 maj 2021

Seminarium

A Sustainable Shift

Design and innovation

Design + Innovation = A Sustainable Shift

Design och innovation är nyckeln till en hållbar förändring.

Designkunskap spelar en avgörande roll i övergången till ett hållbart samhälle, både i Sverige och globalt. Genom att mobilisera ledande aktörer i branschen sker en snabbare och mer djupgående omvandling.

Swedish Design Movement i samarbete med Smart Fashion City Malmö

Swedish Design Movement enar aktörer inom svensk design, mode och arkitektur som driver på för en hållbar omställning. Syftet med satsningen är sätta Sverige på den internationella designkartan, öka synligheten för svenska hållbara företag och visa vägen globalt.

Smart Fashion City Malmö är ett lokalt nätverk för företag och yrkesverksamma inom textil- och modeindustrin, som drivs av Malmö stad. Nätverket syftar till att stärka utvecklingen av denna sektor, främja hållbar tillväxt och cirkularitet.

I ett panelsamtal möts representanter för det snabbt växande sustaintech-företaget Renewcell, världens unika textilsorteringsanläggning Siptex och det progressiva modemärket CMMN SWDN för att framföra deras bidrag till en hållbar framtid.

  • Anna Vilén, Kommunikatör – Marknad och varumärke, Sysav
  • Harald Cavalli-Björkman, Kommunikationschef & Chef för Investor Relations, Renewcell
  • Saif Bakir, Co Grundare & Creative Director, CMMN SWDN
  • Jenny Bergström, Projektledare, Svenska institutet
  • Caroline B Le Bongoat, Business Developer, Malmö stad
  • Yasemin Arhan Modéer, Moderator, The Bridge by Altitude

Deltagare