2730 maj 2021
2730 maj 2021

Designskyltning

Scroll & Fold ~ A Love Story Untold

Scroll and Fold vikta papper på olika sätt med projektets logo

Digital + Analog = Scroll & Fold ~ A Love Story Untold

Scroll and Fold är ett projekt arrangerat av BEAST Studio som undersöker relationen mellan det ständigt växande digitala flödet och fysiska principer i det analoga skapandet.

Ett inslag i vårt moderna liv är olika digitala flöden, ständigt växande och till synes utan varken början eller slut. Infinite scroll/ oändlighetsskrollen är designad för att hålla oss kvar vid våra skärmar med det ständiga löftet om att nya intressanta inlägg kommer som vi absolut inte får missa. Med funktionen försvann den lilla stundens paus för reflektion som användaren erbjöds vid slutet av en sida i ett flöde. Hur sätter vi detta i relation till vårt egna skapande? Existerar det vi skapar om vi inte laddar upp det i flödet? Hur arbetar vi som designers med motsättningarna mellan den snabba digitala världen och våra egna ambitioner att skapa kvalitet som består? Blir vår kreativitet mer fragmentarisk för att vi ska hinna med?

BEAST Studio skapades runt risografen, en tryckteknik som i sitt ursprung är mekanisk och kan användas både för snabba tryck och långa komplicerade processer. Många har uppfattat oss som förespråkare av analoga tekniker och motståndare till digitala värden. Vi har själv aldrig sett en motsättning mellan det digitala och analoga men relationen är långt ifrån okomplicerad! 

Inför och under Southern Sweden Design Days kommer vi göra ett försök till att skapa ett eget oändlighetsflöde där vi undersöker förutsättningarna för att skapa en ny relation mellan det digitala och analoga. Bland annat kommer vi skicka Scroll och Fold att gå i parterapi, vi kommer utforska olika sätt att beskriva analoga metoder, i det här fallet pappersvikning och vi kommer uppmuntra besökaren att lämna flödet samtidigt som vi kommer uppmuntra dem att stanna och bidra till det. 

Aktiviteter:

Infinite scroll

Vi undersöker hur vi kan skapa ett eget oändlighetsflöde på beaststudio.se/scrollandfoldFold-along på Instagram

Lär dig vika olika pappersfigurer genom olika metoder. För de som vill finns papper att hämta utanför vår studio med infinite scroll-koden tryckt på. 

Vi gör en bok av flödet

Under SSDD kan ni komma och titta på när vi skapar en fysisk bok av flödet. Vi arbetar i vårt skyltfönster och låter förbipasserande ta del i processen. Besökarna kan få påverka det digitala flödet med att lämna önskningar och meddelande till oss utanför.

Flödet kan följas på Instagram: @scrollandfold

Hemsida för projektet: beaststudio.se/scrollandfold

Deltagare