2730 maj 2021
2730 maj 2021

Projektfilm

PERSPECTI<ES

A person standing in front of an artinstallation with a logo

Skulptur + Dansdialog = PERSPECTI<ES

PERSPECTI<ES är en studie av arkitektur och offentliga rum baserat på installationen Nya Vinklar, ett verk av scenograf och konstnär Jeanette Gostomski. Med dansen som verktyg vill koreograf Emma Ribbing koreograf tillsammans med Gostomski undersöka mellanrummen i staden – förvandlingen från gammalt till nytt, det som har varit och det som ska komma. 

I Lokstallarnas gamla industriella tågverkstad samverkar konstnärernas formspråk och möts i en tillfällig arkitektur. Genom rörelse i dialog med skulpturens rumslighet vill verket lyfta olika perspektiv av det offentliga rummet och undersöka:  

– Vad formar vår vision av staden? 

– Hur påverkar offentliga rum kropp och tankar?

– Hur formas vår relation till en plats om den gestaltas genom möte mellan dans och skulptur? 

– Hur kan mötet mellan dans och skulptur användas som verktyg för att tala om vår omgivning?

Projektet har genomförts med stöd från Region Skåne och Kulturrådet.

Deltagare