2730 maj 2021
2730 maj 2021

Seminarium

Open Desk

Almi Creative Industries

Design + Support = Open Desk

Open Desk  ett digitalt öppet hus, med frågestund och information om hur Almi stöttar nya idéer och designföretagare.

Almi erbjuder individuell rådgivning för företagare. Vill du lära dig mer om hur du tar ditt projekt till hållbart företag? Kom och prata med Almi på vår Open Desk.

För att utveckla en idé eller lyckas med en satsning är det viktigt med en stark vilja och en drivkraft att nå målet. Ofta behövs det också kapital och stöd från erfarna rådgivare.

Oavsett vilken idé du har, eller vilken satsning du vill göra, kan du kontakta Almi. Det kan gälla att utveckla en tjänst eller produkt från idé till marknad, kapitalbehov inför en expansion eller tillväxt, start av företag eller en internationell satsning.

Anmäl dig här (länk skickas dagen innan eventet): 

https://forms.gle/2xBdpPQoQrfbKSbH6

Tid & plats?  Fredag 28 maj kl 09.30 och 13.00. Allt sker digitalt via Zoom/Teams (länk kommer dagen innan).

Anmäl dig gärna till de två digitala seminarierna som Almi arrangerar tillsammans med Media Evolution. De äger rum i anslutning till de båda Open Desk-sessionerna, kl 09 respektive 12.30 fredagen den 28/5.

För vem? Öppet för alla. Oavsett om du är en designer med enskild firma som jobbar hemma, är del av ett löst sammanhängande kluster, eller högst drivande i ett exporterande aktiebolag med flera anställda. Denna halvtimme är för alla med ambition att utveckla sin verksamhet mot en hållbar framtid.

Arrangör? Programpunkten arrangeras av Almi Skåne

Vem? Kalle Magnusson är rådgivare på Almi i Malmö, han har en lång bakgrund som grafisk designer och företagare inom de kreativa näringarna. 

*

Anmäl dig här: 

https://forms.gle/2xBdpPQoQrfbKSbH6

Deltagare