2730 maj 2021
2730 maj 2021

Performance

Non-human knowledge (data sprint)

En träningsdatagenererare som sitter vid ett skrivbord och skissar glas

Data + Artificiell intelligens = Non-human knowledge

Det finns ett stort glapp i förståelsen mellan tekniken som vi använder idag och den teknik som kommer att finnas runt omkring oss inom en snar framtid.

Artificiell intelligens i kombination med utvidgningen av digitalisering, automatisering och robotisering har en närmast självskriven roll i teknikutvecklingen. Men i samma takt som ny teknik utvecklas, implementeras också dess följder i den mänskliga kulturen. När jobben försvunnit, meningen med tillvaron urholkats och tekniken är fullt utvecklad – vad blir då människans roll?

Performance som pågår under ett 12 timmars arbetspass.

Deltagare