2730 maj 2021
2730 maj 2021

Designskyltning

En naturlig mötesplats

Valt arbete av projektet, Kobjerstorg av Lydia Harris

Design + Hållbar stadsutveckling = En naturlig mötesplats

Förvandling av Kobjers torg från passiv till aktiv mötesplats med hjälp av hållbar design.

Projektets brief var att utveckla en aktivitet och skapa fysiska förutsättningar för densamma på Kobjers torg i Lund. Aktiviteten skulle bidra till att skapa en naturlig mötesplats för människorna som bor i denna del av staden.

Lunds Tekniska Högskola, Lunds kommun och Va Syd stod för inspiration och information om stadsplanering och hållbar stadsutveckling. Sedan valde Lunds Konst/Designskola fem områden att fokusera på; vatten, analoga nöjen för ung och gammal, biologisk mångfald, utekök/restaurant/café och ljuset.

Under designprocessen har vi identifierat olika problem/behov som torget har för att bli en mötesplats relaterade till områdena och arbetade sedan fram olika konceptuella förslag. Vårt förslag kommunicerades med skisser och modeller och presenterades för Lunds kommun och Va Syd.

Lunds Konst/Designskola

Samarbetsprojekt med Lunds kommun

På 50-talet skedde stora förändringar i området Kobjer. Det var under denna tid då kvarteret Grödan och dess torg byggdes. Kobjers torg kantades av flerfamiljshus och butiker. 

70 år senare står torget nästan helt utan liv och verksamhet. Idag saknar torget känsla av gemenskap och har ett stort behov av att återigen upplevas som en gemensam plats. Lunds kommun har därför inlett ett samarbete med Lunds konst/designskola för att arbeta fram nya idéer om hur Kobjers torg med hjälp av hållbar design skulle kunna användas idag.

Lars Brobeck, Parkintendent

Park- och naturavdelningen på Tekniska Förvaltningen, Lunds kommun

Under Southern Sweden Design Days presenteras En naturlig mötesplats i skyltfönsterna till Folkuniversitetet på Regementsgatan 4 i Malmö.

Deltagare