2730 maj 2021
2730 maj 2021

Guidad visning

Mineralvandring

Döda djur-vägg

Flerartigt + Framtidsskapande = Mineralvandring

Kan vi förstå material på ett annat sätt än som naturresurser redo att utnyttjas? Kan vi hitta en gemensam grund mellan oss själva och andra-än-människor, till exempel stenar och mineraler?

Mineralvandringen utforskar denna gemensamma grund och vart gränserna mellan människa och natur, levande och icke-levande går. Platsen, det gamla kalkstenbrottet i Limhamn, innehåller berättelser från industrihistoria, geologi, ekologi, filosofi och mytologi. I denna vandring kommer vi följa kalken genom djup tid och från mikro- till makroskalor. Sessionen startas och avslutas med en gemensam reflektion.

Guider: Kalk-Sten Fossil, Petra Lilja och Anette Væring

Bokning: FULLBOKAT

Deltagare