2730 maj 2021
2730 maj 2021

Utställning

KÄRL

Artibus

Lera + Kollektiv = KÄRL

KÄRL är en kollektiv utställning av keramikerna verksamma i Artibus verkstäder. Det är ett resultat av den stora bredd och mångfald som finns representerad både hos de som skapar där och i materialet de arbetar med.

Behållare, bägare, pokal, vas, kantin, kanna, skål

De äldsta kända föremålen skapade i lergods var just matkärlen, men kärlet har inte bara en lång historia som funktionellt bruksföremål utan även en plats inom ornamentiken, i utsmyckning, som skulptural behållare och vid ceremoniella tillfällen. Med olika tekniker och manér, men i en gemensam utgångspunkt, tolkar var keramiker hur ett kärl kan se ut för dem. Vad är dess funktion, innehåll eller symbolik? Är den bunden till en uråldrig liturgi eller en modern vardags-ritual?

Med de individuella verken visas också kärl som keramikerna skapat gemensamt med hjälp av leken ’Vikgubbe’. 

 

*Vi följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer och kommer släppa in ett max. antal besökare åt gången. Vill man boka ett besök så kan man göra det via mejl på fanny@artibus.nu 

Deltagare