2730 maj 2021
2730 maj 2021

Projektfilm

(in)Formed by Wind

(in)formedbywind

Arkitektur + Textil = (in)Formed by Wind

Det finns något spännande i hur en textil rör sig i vinden. Ett lätt textilmaterial tar upp den till synes slumpmässiga rörelsen i vinden.  Skapar strukturer i rörelse med mjuka, böljande former som ser ut att dansa. (in)Formed by Wind på SPARK visar en kinetisk, stickad designprototyp som utmanar och utforskar materialet  textil inom arkitekturen. Vinden som medium slår samman teknik, arkitektur och konst i installationen. Nya uttrycksmedel hittades genom att utforska strukturen hos stickningen och dess förmåga att skapa en tredimensionell effekt på ytan såväl som i en arkitektonisk skala.
Projektet är en del av Erica Hörteborns forskning på Chalmers, där hon arbetar i korsningen mellan material, form och kraft.  Överlappningen mellan fälten textil, arkitektur och vind. 

Deltagare