2730 maj 2021
2730 maj 2021

Öppet hus

INDUSTRIAL REVIVAL

Varvsstaden, Malmö

Nytt + Gammalt = Industrial Revival

Välkomna in till våra nya (gamla) lokaler i Varvsstaden i Malmö, drick en kopp kaffe och ta del av en utställning med foton och material från första skiss till inflyttat resultat. Kika vidare in i kontoret och se hur det dagliga arbetet fortskrider i det 100-åriga huset. Drop-in gäller med max 4 personer åt gången, enligt gällande restriktioner.

Principen att inte byta ut något som redan fungerar och samtidigt vid behov våga addera nutida skärpa är en av Wingårdhs grundpelare i arbetet med återbruk och renovering. Med lika delar självförtroende och respekt för arkitekturhistorien har vi tidigare bland annat omvandlat en gammal lagerlokal ritad av Sigurd Lewerentz till hotell, och en kantstött mattbutik i Göteborg till vårt eget huvudkontor.

Magasinet i Varvsstaden har en lång historia. Huset byggdes 1917 och här har funnits såväl verkstäder som magasin och brandstation. En omfattande renovering har nu ägt rum och byggnaden har genom en unik process gått från industrifastighet till modern kontorsbyggnad, möjliggjord tack vare ett nära samarbete mellan Varvsstaden, Malmö Stadsbyggnadskontoret och duktiga antikvarier. Wingårdhs Malmökontor blev de första att flytta in.

Hela projektet genomsyras av sitt fokus på återbruk. Mängder av material kan bevaras när byggnader i hela Varvsstaden omvandlas, demonteras eller rivs. Byggnadsdelar och inventarier samlas i en materialbank som sedan möjliggör att allt från byggmaterial som tegel och betong till inredning i form av armaturer och trappor kan återanvändas. Vinsten med återbruket är dels det kulturhistoriska värde som bevarandet medför. Men framför allt är det klimatmässigt och stora miljövinster görs när man väljer att återbruka och renovera på detta sätt.

Här finns nu unika, återbrukade ståltrappor, industrifönster, innerdörrar och stora verkstadsarmaturer. Tegel har återanvänts som fasad i Orangeriet, en tillbyggnad som med sina rundade hörn särskiljer tillägget från den ursprungliga magasinsbyggnadens raka och rationella form. Den gröna och solgula färgpaletten i byggnadens entréhall och bottenvåning berättar även de en historia, samtidigt som det bevarar husets unika karaktär och står i kontrast till lokalernas nya innehåll. Det färdiga resultatet fungerar som en levande kunskapsbank i utvecklingen av resten av området och framtida projekt. Magasinet och Varvsstaden visar vägen och har redan uppmärksammats långt bortom Malmö.

Magasinet kan nu stå i flera hundra år till och åldras med staden. Stommen är robust och generell, därigenom finns en stor flexibilitet att förändra innehållet. Huset har nu också anpassats för att motsvara dagens krav på en god arbetsmiljö, samtidigt som man med enkelhet kan förändra dess planlösning på de olika våningsplanen för att möta olika behov och funktioner. Det blir tydligt bland annat genom de delar som upplåts för café och restaurangverksamhet, som kommer samexistera med kontorsmiljön.

Genom hållbara materialval, omsorgsfulla tillägg och inte minst i det omfattande återbruket av tegel, gamla fönster och inredning, har ambitionen varit att bevara husets unika och betydelsefulla karaktär och kulturhistoriska värde långt in i framtiden.

Deltagare