2730 maj 2021
2730 maj 2021

Utomhusinstallation

FOLKITEKTUR

Folkitektur

FOLK + TEKTUR = FOLKITEKTUR

Folkitektur handlar om att ta tillbaka trähantverkstraditioner till dagens byggnadsproduktioner. Projektet manifesterar trähantverket genom att bygga en kiosk med timringstekniker som dominerat svensk byggnadsproduktion i århundraden.

Ordet arkitektur kan delas upp i prefixet arki- som ursprungligen betyder överste eller mästare. Den andra delen -tektur kommer från grekiskans tekton som betyder timmerman eller trähantverkare. Sammansättningen av dessa ord blir då överste trähantverkare. Projektet vill vända upp och ner på överheten och ge tillbaka byggnadskulturen till folket. Prefixet folki- betyder majoritetens traditioner i motsats till den härskande klassen. Sammansättningen folkitektur betyder således traditionellt trähantverk underifrån. Trähantverket är en motreaktion mot vår tids industriproduktion, där den folkliga byggnadskulturen ersatts av ett fåtal specialister och kapitalister. 

Folkitektur bör ses som en konstnärligt kritisk praktik som aktiverar, manifesterar och rekonstruerar ett samspel för den materiella världens produktivkrafter: trädet, handen och verket. En sammanlänkning mellan händerna, tankarna i huvudet och materialet som bearbetas, som skapar arbetsglädje och en produktionsprocess bortom industrins själsdödande arbetsprocesser.

Följ projektet på Instagram eller folkitektur.se.

Deltagare