2730 maj 2021
2730 maj 2021

Seminarium

Design & Posthumanism Network

Design and Posthumanism Network

Flerartigt + Framtidsskapande = Design & Posthumanism Network

I denna paneldiskussion presenterar och diskuterar medlemmar i design- och posthumanismnätverket det arbete som har ägt rum under Southern Sweden Design Days. Detta inkluderar aktiviteter som mineralvandringar, hypnos för att bli av med köttberoende och att pollinera för hand.

Välkommen att lyssna på och bidra med egna tankar och reflektioner kring frågor som: Hur kan designers och designforskare agera i en tid med stora planetära utmaningar? Finns det något problem med människocentrerad design? Vilka icke-mänskliga nätverk är involverade i design?

Deltagare:
Du och Thomas Laurien, Kristina Lindström, Erik Sandelin, Petra Lilja, Åsa Ståhl, Li Jönsson.

Hur:
Anslut till Zoom

När:
Lördag 29 maj kl 16.00-17.30

Design & Posthumanism Network arbetar med posthumanism inom designpraxis, utbildning och forskning. Medlemmarna är formgivare och forskare med bas i Sverige eller dess närliggande regioner, som hyser en övertygelse om behovet av att designers uppmärksammar relationer mellan subjekt såsom människor, djur, växter, insekter samt sten- jord- och vattenkroppar. Tillsammans vill vi utforska hur designpraxis, utbildning och forskning kan växa och frodas i kontakt med posthumanism – och hur designmässiga och konstnärliga färdigheter, metoder och förhållningssätt samtidigt kan bidra till posthumanism.

Deltagare