2730 maj 2021
2730 maj 2021

Seminarium

Beyond the Future

SSDD Studio Lokstallarna

Design + Innovation = Beyond the Future

Välkommen till ett panelsamtal om hur design som metod och drivkraft för innovation kan tillämpas inom turism och andra branscher i utvecklingen av produkter/tjänster och nya affärsmodeller.

I projektet Beyond the Future, som projektägs av Tourism in Skåne och finansieras av Tillväxtverket, har innovationsarbetet skett genom branschöverskridande samarbeten där tre design studios under 2020 anlitats för att utveckla ’Framtidens lägerplats’ - designkoncept för boende och matupplevelser kopplat till Skåneleden. Under 2021 har projektet gått in i en prototypfas där två av teamen har fått möjlighet att arbeta vidare med koncepten.  

Deltagare