2730 maj 2021
2730 maj 2021

Seminarium

Att skapa plats

Att skapa plats

Barns och ungas kreativa platsskapande + Inkluderande samhällsplanering = Att skapa plats

Att skapa plats handlar om ungas möjlighet att känna tillhörighet och trivsel i den offentliga utemiljön. Ellinor Portinson presenterar sitt Masterarbete som tar upp frågan från ett ungdomsperspektiv, med utgångspunkt i det personliga och kreativa platsskapandet.

Studien är utförd inom masterprogrammet; Outdoor Environments for Health and Well-being vid SLU i Alnarp. Syftet är att lyfta betydelsen av en inkluderande samhällsplanering som kan möta medborgarnas behov, oavsett ålder. Ellinor ger under detta seminarium exempel och beskriver olika aspekter på temat.

Som ett komplement till seminariet visar Ellinor också utställningen med samma namn.

Till utställningen

Deltagare