2730 maj 2021
2730 maj 2021

Seminarium

Om Näverns Potential

Näver


Nomadisk Paviljong + Webinarium = Om Näverns Potential

Nomadisk Paviljong bjuder in till ett seminarium på temat Om Näverns Potential. Inspelar i Lokstallarna i Malmö, med inbjudna gäster från hela Sverige behandlas i tre delar materialets traditionella kvaliteter, användning i aktuella design- och arkitektur- projekt och framtida förutsättningar för materialet utifrån ekologiska, ekonomiska och kvalitativa förutsättningar. 

Seminariet syftar till att introducera en bred design- och arkitektur- intresserad publik för ett material som idag är en outnyttjad resurs inom skogsbruket. Ett mångfacetterat och kvalitativt material med långvarigt beständiga egenskaper som naturlig vattenresistens och röttålighet.  Seminariet är en inledande del av projektet Nomadisk Paviljong som 2021 beviljats finansiering från Nämnden för Hemslöjdsfrågor och Region Gävleborg. Projektet ska resultera i en mobil paviljong med näver som takmaterial. Syftet är att skapa en platsobunden rumslighet där kulturarvsfrågor inom hemslöjd, skogsbruk och kulturhistoria kan få ta upp ett fysiskt utrymme. I samverkan med olika aktörer kan där hållas exempelvis workshops, föreläsningar eller panelsamtal.

Seminariet är under den 27-30 maj tillgängligt på den här plattformen, därefter får du uppdateringar kring projektets fortsättning på hemsidan för Nomadisk Paviljong. Om Näverns Potential TraditionI den inledande delen kommer vi behandla de traditionella aspekterna av ämnet Nävertäkt och se på hur nävertäkt för kommerssiellt bruk sett ut i modern tid genom en intervju med Daniel Eriksson som driver byggnadsvårdsföretage Bygg & Hantverk i Karlskoga

Monika Björklund från Torsby Finnskogsmuseum kommer ge exempel på hur näverns mångsidiga kvaliteter har gjort materialet till ett hållbart och tåligt takmaterial historisk och fortfarande används inom byggnadsvård idag.Om Näverns Potential NutidI den här delen tar vi del av två exempel på användning av näver som byggnads och hantverksmateriel i nutida projekt, för att visa hur näver kan vara ett material i en aktuell design kontext.

Vi får följa arkitekt Jonas Hermansson, Liljewalls Arkitekter och designern Emma Dahlqvist som båda arbetat med näver i storskaliga projekt. Jag kommer även presentera projektet nomadisk paviljong och hur vi tänker att näver bör användas idag.Om Näverns Potential MöjligheterI den avslutande delen får vi ta del av de ekologiska och politiska förutsättningarna för nävermaterialet i det svenska skogsbruket. Först ska vi besöka Felicia Dahlgren Lidman, Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogsskötsel på Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå. 

Berit Löfgren har tidigare varit ordförande i Gästrike - Hälsinge Hemslöjdsförbund. Men det är som enhetschef på Enheten för landsbygd och tillväxt på Länsstyrelsen Gävleborg vi möter henne och hennes funderingar på om ett alternativt skogsbruk som främjar björkskog och näver är något det finns utrymme för i det regionala skogsprogrammet som hon nu färdigställer.

 

Referensfilm - Nävertäkt, med Karin Lundholm (av Region Gävleborg)

Deltagare