2730 maj 2021
2730 maj 2021

Strategic partners

Swedish Design Movement

Swedish Design Movement enar aktörer inom svensk design, mode och arkitektur som driver på för en hållbar omställning. Syftet med satsningen är sätta Sverige på den internationella designkartan, öka synligheten för svenska hållbara företag och visa vägen globalt. Design har en nyckelroll i omställningen mot ett hållbart samhälle, både i Sverige och globalt. Genom att mobilisera kraften hos svenska arkitekter, modeskapare, möbeldesigner, producenter och andra aktörer vill Swedish Design Movement ta en drivande roll i den omställningen.

Initiativet är sedan 2016 en del av regeringens export- och investeringsstrategi men gör nu en kraftfull omstart. Målet är att stärka omvärldens nyfikenhet på svensk design och bidra till en ökad efterfrågan på hållbara varor och tjänster från Sverige. Ett första steg är att synliggöra designnationen Sverige med gemensam kommunikation som lyfter innovativa, banbrytande företag och aktörer från olika designområden och delar av landet.