2730 maj 2021
2730 maj 2021
Picture of Sparbanksstiftelsen Skåne

Official partners

Sparbanksstiftelsen Skåne

Tillsammans ger vi tillbaka.

Sparbanksstiftelsen Skåne är ägarstiftelse till Swedbank och finansierar sin verksamhet genom utdelning på sitt ägande i banken. Swedbanks samhällsansvar började redan för 200 år sedan och idag har Swedbank tillsammans med sin ägarstiftelse ett stort engagemang för att göra det möjligt för människor, företag och samhällen att växa. Därför ger vi tillbaka av stiftelsens aktieavkastning till ekonomiskt stöd för projekt inom områdena näringsliv, utbildning, forskning, kultur och idrott.

Det övergripande målet för de anslag som stiftelsen och banken lämnar är att projekten ska stödja samhällsutvecklingen i regionen. Southern Sweden Design Days är en sådan verksamhet och därför beviljades projektet finansiering. 

Förutom denna typ av verksamheter lämnas också stöd till ekonomiutbildning för ungdomar, kulturprojekt både lokalt och regionalt, idrottssatsningar och entreprenörskapsverksamhet. Detta gör vi tillsammans i elva kommuner i Skåne. Att möjliggöra för innovation, utveckling och engagemang får samhällen att växa.