2730 maj 2021
2730 maj 2021
Niagara Malmö University

Educational partners

Malmö universitet

Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) vid Malmö universitet för samman konst, kultur, teknik, design och kommunikation på nya och innovativa sätt, i både pedagogik och forskning.

K3 erbjuder tvärvetenskapliga utbildningar på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå inom media, kultur och design. Här kombineras vetenskapliga förhållningssätt och teori med konstnärliga metoder och praktiska moment.

Inom designfältet har K3 utbildningar i interaktionsdesign, produktdesign och grafisk design. Du kan också läsa fristående kurser inom utställningsdesign, CoDesign och designstudier.

Institutionen lockar forskare inom flera olika discipliner, från design och informationsteknologi till medieforskning och kulturvetenskap. Forskningsprojekt kan handla om allt från deltagardesign och interaktionsteknologi till sociala medier, tecknade serier och frågor om kultur och klass. En stor del av forskningen görs tillsammans med externa aktörer.

Mer om K3

Fristående kurser på K3

Program på K3