2730 maj 2021
2730 maj 2021

Projektfilm

Sustainable futures

GreenBox

Design + System = Sustainable futures

OnMateria presenterar sitt projekt Green Box

Ett sätt att skapa hållbara system är att sluta kretsloppet för en produkt. Green Box är ett cirkulärt kit för hotellbadrum framtaget för att hantera det plastavfall som genereras av hotellbranschen. Produkterna i kitet och dess beståndsdelar är färgkodade och parade med en avfallslåda, bägge tillverkade i komposterbar plast. På så vis kan gästen separera de gröna delarna av kitet som ska komposteras industriellt. Visste du att majoriteten av biologiskt nedbrytbar plast faktiskt inte kan brytas ner utan hjälp av industriprocesser?

Deltagare