2730 maj 2021
2730 maj 2021

Utställning

Stå upp(rätt) för en tryggare förlossning

Kvinna står i 6 olika förlossningspositioner med hjälp av hjälpmedel

Normkritisk design + Hälsa = Stå upp(rätt) för en tryggare förlossning

Stå upp(rätt) för en tryggare förlossning är ett förlossningsanpassat gåbord som uppmanar till rörelsefrihet i modern förlossningsvård. Designern Malin Björklund vill att gåbordet ska väcka nyfikenhet hos föderskan, att hen ska vilja testa och undersöka hur gåbordet känns att arbeta med. Det ska finnas möjligheter till att prova flertalet förlossningsställningar utefter vad som är bekvämt för just din kropp.

I Sverige är det idag säkert att föda barn och den mödra- och barnadödligheten vi har är bland den lägsta i världen. Trots detta så lider ungefär en femtedel av alla gravida kvinnor i Sverige av en stark eller mycket stark förlossningsrädsla. Det finns uppenbarligen glapp mellan den medicinska kunskapen och förlossningspraktiken. 

I modern förlossningsvård finns en rad redskap som ska förbättra och underlätta, flertalet av dessa redskap är dessutom inte utvecklade specifikt för ett förlossningsarbete, utan är inlånad från andra sjukvårdsavdelningar. Vilket skapade funderingar kring varför denna vård inte är prioriterad att få egna hjälpmedel som är utvecklade för detta syfte. Genom detta projekt ville Malin skapa bättre förutsättningar för en föderska att uppmanas att testa olika upprätta förlossningsställningar för att öka tryggheten under en förlossning på ett sjukhus. Historiskt har hjälpmedel utvecklade för mannen inte betraktats som hjälpmedel för att bara undvika börda, utan objekt där användaren förväntas vara mer aktiv, ta kommando och vara i kontroll. Denna aspekt har Malin velat anamma i sitt förlossningshjälpmedel för att få upp föderskan från passiviteten i en liggandes position i förlossningssängen.

Under hennes designprocess har hon använt olika metoder för att inhämta kunskap. Genom intervjuer har hon pratat med experter inom fältet förlossning och psykologi. En gemensam strävan som designern fått från intervjuerna är ambitionen att skapa trygghetsskapande omvårdnad, och att inreda miljöer som stödjer och underlättar detta. Människan är givetvis individuell med tankar och tidigare upplevelser kring vad trygghet är, men gemensamt är känslan av att vara i kontroll, ha igenkänning i sin miljö och att känna tillit till människor runt omkring.

Malin Björklund gick ut Konstfacks kandidatutbildning i Industridesign 2019, detta är hennes examensarbete.

Deltagare