2730 maj 2021
2730 maj 2021

Seminarium

Smart & Social Design Concepts

Massive Entertainment - a Ubisoft Studio

Massive Entertainment + Digital Design = Smart & Social Design Concepts

I sitt föredrag ”Smart & Social Design” utforskar Izzy Martin hur data kan berika spelarnas sociala upplevelser i Ubisoft Connect på plattformsnivå.

Hon närmar sig frågeställningen genom att hänvisa till teamets analytisk instrumentpanel: titta på aktuellt spelarbeteende och genom hypotesen ser de på varför spelare beter sig som de gör. De tittade specifikt på korrelationer mellan antalet vänner en spelare kan ha och vilken typ av spel de äger (multiplayer vs single-player). Iggys arbetslag upptäckte att de flesta spelare som aktivt spelar multiplayer-spel har flera vänner som delar gemensamt i spelet; för populära enspelartitlar är det lika troligt att spelare har flera vänner med samma spel eller inga vänner alls. När de går närmare in i vilka spelarena utan vänner är, fann de att de flesta av dessa spelare är nya konton som har gått med i Ubisoft Connect genom ett AAA-spelföretag.

Därefter samlar hon in spelarens feedback via community-forskning som utvärderar sociala motiv: varför skulle spelare prova ett nytt spel, gå med i en ny plattform och vilken typ av innehåll som är bäst incitament för dem. Designteamet hittade två motstridiga meddelanden: vissa spelare förlitade sig starkt på vänrekommendationer och deras kompisars spelprogression för att avgöra om de skulle prova ett nytt spel; andra utryckte starkt hur deras vänner inte hade någon inverkan på deras beslutsprocess och använde plattformar som Google eller YouTube för att lära sig mer om spel som de är intresserade. Teamet ställde frågor som: vad en "social" upplevelse är, och vad det betyder för spelare som inte interagerar direkt med andra?

Stutsatser från detta var att: sociala interaktioner för spelare i Ubisoft Connect innefattar att interagera med kända och okända spelare genom direkt eller indirekt interaktioner. Med dessa resultat skapar Ubisoft Connect-team mönster med följande avsikt: Jag vill lära mig av andra spelare (om spelet, hur man spelar annorlunda, förbättrar eller gör framsteg i spelet); Jag vill spela (direkt med andra eller på grund av andra spelare); och jag vill ha kvalitets- och samordnat spelinnehåll (som direkt påverkar eller ändrar mitt spel). Målet med detta är att: att låta våra spelare spela fler av de spel de älskar.

Deltagare