2730 maj 2021
2730 maj 2021

Utställning

Sidecycling

Sidecycling

Existerande produkt + Ny användning = Sidecycling

Tanken är att producera och visa ett antal projekt som alla är baserade på återanvändning/utveckling av befintliga produkter som får en ny användning. Det är ett sätt att skapa lösningar och produkter med minimala produktionskostnader och utvecklingstid. Tanken är att använda befintliga objekt både som material och som idégeneratorer.

Det kan vara en genväg eftersom test, certifiering och produktionsutveckling redan har gjorts under produktens föregående ”liv”. Det är en kollektion som skapas för att inspirera, fungera och agera. Gör enbart engångsbruk till flergångsbruk, omvandla billiga produkter till värdefulla, önskvärda artefakter. Lokala producenter och användare. Olika pappersplattor och ett enkelt LED-rör hyllar ikoniska ljusarmaturer, engångs-ölfat, byggställningar är alla exempel på engångsartiklar som kan återvinnas i en ny riktning – Sidecycled

Deltagare