2730 maj 2021
2730 maj 2021

Utställning

Samling av Näverföremål

Näver

Näver + Nya tekniker = Samling av Näverföremål

Föremål från kollektionen Samling av Näverföremål. Med
former som utgår från näverns möjligheter och med en
modern tolkning av traditionella hantverkstekniker bearbetas
materialet på olika sätt, för hand och med hjälp av modern
teknik så som sömnad, värmepress och infärgning.

Näverkärl, tampade burkar och flätade kontar utgör
en del av det nordiska kulturarvet och idag syns
föremål av näver ofta på hembygdsgårdar eller som
delar av museums historiska utställningar. Materialet
har historiskt haft stor betydelse för människor i
de nordliga delarna av världen då tillgången på
materialet varit god. Idag har många av näverns
funktioner ersatts av plastmaterial som är billigt och
lätt att massproducera samtidigt som näver blivit en
restprodukt inom skogsindustrin.

Med projektet vill jag återintroducera näver som ett användbart
och önskvärt material i nutida sammanhang. Med anledning av
björknäverns vattenavvisande, isolerande och röttåliga egenskaper
som lämpar sig väl till förvaring, tillredning och servering har jag
tagit fram en kollektion att visa fram och servera mat på. Syftet är
att ställa näver i en modern kontext där dess visuella och haptiska
kvaliteter är lika viktiga som de praktiska.

Deltagare