2730 maj 2021
2730 maj 2021

Utställning

Augmented Materiality

Tactility + AR = Augmented Materiality

Textil + Materialitet = Augmented Materiality

Gå in i tomrummet.

Övergå till en annan verklighet där färger och former ersätter begreppet funktionalitet. I sitt arbete simulerar Jona Berglind från Objective en virtuell verklighet i verkligheten. Inspiration hämtad från datorgenererad 3D-konst och animering visualiseras i verket Augmented Materiality.

Deltagare