2730 maj 2021
2730 maj 2021

Projektfilm

The Future of Design

Kauko the Scoop by Mikael Lethinen, A scoop for showering using less water

Design + Studenter = The Future of Design

Hur ser framtiden ut? Vilken typ av produkter och tjänster kommer det att finnas?

Studenter från BA- och MA-programmen vid Industridesignskolan, Lunds Universitet, LTH, och tidigare studenter ställer ut arbeten relaterat till de stora utmaningar som vi nu står inför som ett globalt samhälle.

Deltagare