2730 maj 2021
2730 maj 2021

Projektfilm

Beyond the Future: Lyahult

OnMateria

Design + Innovation = Beyond the Future: Lyahult

I projektet Beyond the Future, som projektägs av Tourism in Skåne och finansieras av Tillväxtverket, har innovationsarbetet skett genom branschöverskridande samarbeten där tre design studios under 2020 anlitats för att utveckla ’Framtidens lägerplats’ - designkoncept för boende och matupplevelser kopplat till Skåneleden. Designstudion OnMateria presenterar sitt koncept: Lyahult.

Deltagare