2730 maj 2021
2730 maj 2021

Utställning

Att skapa plats

Att skapa plats

Barns och ungas kreativa platsskapande + Inkluderande samhällsplanering = Att skapa plats

Att skapa plats, handlar om ungas möjlighet att känna tillhörighet och trivsel i den offentliga utemiljön.Ellinor Portinsons utställning: gUnga, en prototyp utvecklad utifrån hennes Masterarbete, vill visa på möjligheten att skapa spontana och flexibla platser i den offentliga utemiljön, genom att lägga till element som inte kräver en lång (-sam) planeringsprocess.Studien är utförd inom masterprogrammet Outdoor Environments for Health and Well-being vid SLU i Alnarp. Syftet är att lyfta betydelsen av en inkluderande samhällsplanering från ungas perspektiv. En planering som kan möta behov, här och nu, inte om några år när en hunnit bli vuxen...Välkommen till Altitude Meetings STUDIO     

Nordenskiöldsgatan 24Som ett komplement till den fysiska utställningen håller Ellinor ett digitalt seminarium där hon ger exempel och beskriver olika aspekter på temat; Att skapa plats.

 

Till seminariet

 

Deltagare