2730 maj 2021
2730 maj 2021

Projektfilm

Affording Tactile Sensory Pleasure

Maureen Laverty Tactile Sensory Pleasure

Omslutande upplevelse + 3D-stickning = Affording Tactile Sensory Pleasure

Att känna är en upplevelse som innefattar hela kroppen. Denna interaktiva installation bjuder in deltagarna att utforska sina egna taktila sinnespreferenser genom att fördjupa sig i den taktila estetiken i de stickade föremålen som presenteras samt upptäcka deras inneboende egenskaper. Deltagarna uppmuntras att interagera med materialen och forma haptiska minnen, gå in i en dialog genom sina kroppsrörelser och gjuta en perfekt form som stödjer de kroppsliga såväl som emotionella behov som de har i den situationen.

Affording Tactile Sensory Pleasure startade som praktikbaserad forskning av desigern Maureen Selina Laverty. Hon ville utforska den förhöjda taktila sinnesupplevelsen som livet med autism innebär men det som kom fram var en process som möjliggör skapandet av njutbara upplevelser, för alla. Upplevelser som ger oss styrkan att omfamna vår omgivning, knyta känslomässiga band med våra ägodelar och själva forma vad vi behöver från ett föremål.

Laverty’s föremål produceras genom 3D-stickning, en effektiv och automatiserad tillverkningsteknik utan avfall och restprodukter. Tekniken kan användas både som ett iterativt designverktyg och en process som möjliggör anpassning, även inom massproduktion, för att innefatta egna taktila sinnespreferenser.

Deltagare