2730 maj 2021
2730 maj 2021

Utställning

Yrke: Träningsdatagenerator

Formgivaren utan penna

AI + skisser = Yrke: Träningsdatagenerator

Den kreativa processen anses vara förbehållen människan. Men genom att bygga ett system som ersätter vår egen roll som kreatörer vill vi belysa hur nära framtiden ligger. För tekniken kommer allt tätare inpå oss och utvecklingen sker i en rasande takt. Vid första anblick kan det vara lätt att förtrollas av de till synes oändliga möjligheterna med artificiell intelligens, men det är ett mynt som också har en baksida.

Vi har genomfört projektet för att uppmana alla till att tänka över hur vi vill utforma vår gemensamma framtid i relation till dess tekniker.

Deltagare