2730 maj 2021
2730 maj 2021

Workshop

Un/Making Pollination

ALMOND

Flerartigt + Framtidsskapande = Un/Making Pollination

Rapporter, observationer och spekulationer berättar på olika sätt om en begränsad och tunn framtid. I detta designforskningsprojekt har vi engagerat oss i en av dem: en framtid där pollinatörer försvunnit, och med dem många av våra nuvarande frukter, grönsaker, bär och annat som vi tar för givet idag.

Hur påverkar dessa (ofta) begränsade och tunna förutsägelser och spekulationer om framtiden hur vi agerar i nuet? Hur påverkar de hur vi förhåller oss till och förbereder oss för framtiden? Och på vilket sätt kan design arbeta och ingripa i sådana komplexa frågor?

Som ett möjligt svar har vi skapat en serie grafiska visualiseringar som försöker påverka och förändra berättelsen om framtiden genom att visualisera hur pollination har gjorts och ogjorts i det förflutna genom mer-än-mänskligt samspel. 

Under Southern Sweden Design Days bjuder vi in er i ett fortsatt undersökande av dessa relationer genom att göra handpollinerings-verktyg. Dessa verktyg ska inte förstås som slutliga eller universella lösningar på pollineringsproblematiken, utan som ett medel för att göra komplexiteten kring särskilda pollineringsförhållanden kännbar och att tillsammans föreställa oss hur saker och ting kan vara annorlunda.

Max 6 deltagare. Maila hello@unmakingstudio.se för plats. Först till kvarn.

Illustration av Saskia Gullstrand. 

Deltagare