2730 maj 2021
2730 maj 2021

Seminarium

Systemtänkande

Zenit Design - Systemsthinking

Design + Hållbarhet = Systemtänkande

Utifrån ett helhetsperspektiv – hur ska vi designa för en bättre och mer hållbar värld utifrån vår strävan efter att skapa mindre och mindre avfall? I den värld vi lever i kommer vi sannolikt att fortsätta med kommersiell och storskalig distribution av produkt/tjänstesystem. Vi tror att frågan för framtiden borde vara hur man designar med en större skala i sitt systemtänkande och mindre okunnighet. 

Det finns ett antal riktigt bra initiativ kring hur vi kan ta hand om vårt avfall, och det som idag anses vara avfall. Men vad skulle hända om vi kan designa utan avfall och sträva efter att utforma helhetssystem som stödjer ansvarsfull användning av resurser under en produkts hela livscykel.

Vägen till ett hållbart liv på jorden, sammanfattat i en cirkulär ekonomi, har otaliga utmaningar. Under detta seminarium kommer vi att diskutera några större frågor tillsammans med ett antal experter att identifiera förutsättningarna för mer hållbara och mer integrerade lösningar. På detta sätt hoppas vi kunna ge inspiration och förbereda för att kommande produkter och produktionssystemen skapar en mer ansvarsfull och gemensam framtid.

Deltagare