2730 maj 2021
2730 maj 2021

Projektfilm

Spatial Negotiations

Spatial Negotiations, inspired by the decentreliced systeme of Slime Mol

Ickemänsklig intelligens + Urban återväxt = Spatial Negotiations

En filminstallation som med hjälp av kroppen och dans kommenterar Lokstallarnas råa arkitektur. Syftet med projektet var att utforska miljön inuti och runt nedlagda industrilokaler i Malmö.

Kommunikationsstrategin hos encellsorganismen Slime Mold – som annars används för robotsimulationer samt medicinsk och ekonomisk forskning – stod som inspiration för att simulera icke-hierarkiska, kollektiva rörelser i offentliga miljöer. Filmen ska illustrera det stadigvarande i människans kreativitet, manifesterat genom dansarnas ömtåliga men samtidigt arkitektoniska kroppsspråk.

Spatial Negotiations är ett gemensamt projekt mellan koreograf Emma Ribbing och bildkonstnär Heather Barnett.

Filmen stod som öppningsföreställning på BioTallinn, Tallinn Architecture Biennale, år 2017.

Deltagare