2730 maj 2021
2730 maj 2021

Projektfilm

Poetry of form

Aiolochroia vase  |  Digital image  |  Nina Songhori Design

Substans + Utforskning = Poetry of form

Poetry of form kommer att presentera möbler, smycken och konceptuella bilder skapade av den italienska arkitekten och designern Nina Songhori. Syftet med projektet är att främja hållbarhet inom arkitektur och design genom materialutforskning och användning av ny teknologi.

Poetry of form är sprunget ur föreningen av tre element: material, teknologi och forskning. Dessa tre element är beroende av varandra, om ett av dem tas bort kommer Poetry of form inte längre att existera. Poetry of form = Substans + Utforskning, där substans står för forskningsaspekter på material, hållbarhet, återanvändning, återvinning med mera och utforskning inbegriper teknologi, innovation och formell forskning.

Projektet fokuserar på hur teknologisk utveckling kan påverka designprocessen – via exempelvis datorstödd design och digitala tillverkningsprocesser – samt hur det i sin tur kan förändra sociala beteenden – exempelvis hållbar konsumtion – som ett led i att motverka klimatkrisen.

Deltagare