2730 maj 2021
2730 maj 2021

Projektfilm

Om Sly

Om Sly

Materialutforskning + Design = Om Sly

De allra flesta har kommit i kontakt med sly, även om de kanske inte vet att det heter just sly. Victor Modin har vuxit upp på landsbygden i Västernorrland, Sverige, omringad av skog och mark. En vinter när han hälsade på i sin hemort och promenerade i den knastrande snön tittade han på det förbaskade slyet och undrade om det inte skulle kunna användas till någonting mer? Vad skulle kunna göras med detta snabbväxande material som finns runtom i landet?

I projektet undersöks potentialen i ett material från naturen, ett material som ofta nämns i ett negativt sammanhang och som kan skapa en frustration bland olika yrkeskategorier i skogsnäringen. Skog, både på landsbygd och i tätortsnära områden, är viktigt för många människor och de flesta har positiva associationer till den. Materialkategorin sly värderas dock inte särskilt högt av kommun, skogs- och markägare.

Projektet rör sig alltså i ämnesfältet ekologisk hållbarhet, cirkulär design och frågor om lokal produktion och konsumtion. Det undersöker möjligheterna att i en designprocess förädla sly i bred mening.

Victor Modin är en nyutexaminerad industridesigner med konstnärlig kandidatexamen från Konstfack och Iceland University of the Arts. Projektet Om Sly började som hans kandidatprojekt.

Deltagare