2730 maj 2021
2730 maj 2021

Seminarium

Sustainordic

Sustainordic

Sustainability + Nordic examples = Sustainordic

SUSTAINORDIC är en plattform och ett nätverk med syfte att främja hållbar konsumtion och produktion utifrån ett nordiskt perspektiv, i enlighet med FN:s globala mål 12 i Agenda 2030.