2730 maj 2021
2730 maj 2021

Utställning

Lera

vases

Lera + Lera = Lera

Med denna ekvation vill Keramisk form uppmärksamma lerans mångsidighet och betydelse. Detta uppmärksammar de genom en utställning som gestaltar och utforskar lerans många former. Studion Keramisk form består av Mathilda Carlsson, Maria Bjuhr och Johanna Attesson.

Lera är ett naturmaterial som man kan gräva upp där man står och direkt börja forma med sina bara händer. Sedan urminnes tider har människor skapat av detta material. Men lera är ett material som vi på många sätt tar för givet och inte reflekterar över. Leran genomsyrar alla aspekter av livet, från odling, till våra hem och våra vardagliga ting. I konsumtionssamhället blir vi mer och mer frånkopplade från skapande- och tillverkningsprocessen. Keramisk form vill genom sin utställning aktivera fascinationen för skapandets hela process, öka intresset och medvetenheten för hantverkets stora del och betydelse i allas våra liv.

Deltagare