2730 maj 2021
2730 maj 2021

Öppet hus

Kolonistugan

A local cyclic food-chain, without toxic packaging materials

Design + Hållbar stadsodling = Kolonistugan

Kolonistugan är ett konstnärligt utvecklingsarbete inom ramen för Olof Koltes forskning med inriktning på lokala cykliska resursflöden. Utformningen berör områden som lokal giftfri matförsörjning, strategier för en ”off-the-grid” tillvaro, biologisk mångfald, stadsodling med mera.

Deltagare