2730 maj 2021
2730 maj 2021

Utställning

Illusion of Home

Anna Resei illusion of home carpet

Hantverk + Narrativ = Illusion of Home

Illusion of Home består av en handtuftad matta, en rumsavdelare med en gardin och interaktiva lampor.

Objekten i Illusion of Home behandlar tankar om hem och nomadism. Gardinen delar upp rummet i offentliga och privata zoner – döljer och exponerar på samma gång, på ett sätt som gör att blicken dras mot rumsavdelaren. Gardinen är naturligt föränderlig och består av en mängd mönster och lager som varierar i täthet och genomskinlighet som kan anpassas och förändras med magnetiska fästpunkter. Uppdelningen av gardinen i två halvor gör det möjligt att gå in i gränslandet mellan inomhus och utomhus. Mönstren har skapats med hjälp av ett speciellt bearbetningsprogram och har sedan tryckts digitalt.

Mattan till Illusion of Home utgörs av en lekfullt fragmenterad form tänkt att fungera tillsammans med de varelseliknande lamporna. Genom tre olika längder på luggen får de geometriska formerna ett tredimensionellt djup. Mattan är helt handtuftad från Nya Zeeländsk ull.

De interaktiva lamporna i Illusion of Home är figurativa maskliknande varelser som har en mjuk textilliknande yta. I sin vilande position är de avstängda. När de vänds börjar de långsamt att lysa, för att sedan stängas av när de vänds tillbaka igen. Var och en av de tre lamporna har en egen geometrisk kropp som kräver sitt egna sätt att interageras med – på så sätt blir de individer.

Deltagare