2730 maj 2021
2730 maj 2021

Utställning

Gravsten

Graveston, front view.

Liv + Död = Gravsten

Gravsten med fågelholk, om alltets eviga kretslopp.  

På kyrkogården närvarar naturen på olika sätt. Reliefer och figuriner avbildar fåglar, blommor och katter. I direkt närhet till gravstenen finns ofta rabatter för blommor och andra växter. Krukor och vaser ger plats för en bukett eller enkel ros. Gräset klipps och buskar ansas. Vi vill vårda, smycka och hedra.

På andra platser tar naturen över. Mossan sprider ut sig, gräset är längre och buskar skymmer sikten.

I gravsten med fågelholk flyttar naturen in. Gravsten med fågelholk, om alltets eviga kretslopp.

Deltagare