2730 maj 2021
2730 maj 2021

Projektfilm

Furry Objects

Furry Objects

Mjuk + Skulptural = Furry Objects

Furry Objects är en serie textilobjekt som skapats av designern Kristina Kazantseva. Samlingen är en önskan om att väcka människors fantasi och göra omgivningen mer lekfull och spännande. Objekten är en studie av taktilitet och form, som uppmuntrar användaren att känna, genom att röra vid objekten.

Furry Objects är en samling av både små föremål och stora mattor. Med fokus på materialet utförs arbetet genom att dekonstruera former och tillföra element av mjukhet och lekfullhet.

Idén grundar sig i ett intresse för hur och när vi använder föremålen i vårt vardagsrum, speciellt hur vi använder mattor. Textilierna är konstruerade med olika nivåer av mjukhet, taktilitet och djup, de stora mattorna designades med extra mjuka delar för att användas som sittunderlag på golvet.

Furry Objects är gjorda för hand med 100% ull.

Deltagare