2730 maj 2021
2730 maj 2021

Utställning

Former för funktion

HEADER VI PÅ ÖN

Massproduktion + Urval = Former för funktion

VI PÅ ÖN ställer ut ett lekfullt projekt som utmanar normen där funktionen kommer först och formen följer. Vad händer om form, struktur och färg kommer i det första steget, och går det att hitta funktioner i ett senare skede i processen?

Det är lätt att fastna om man väntar på den perfekta idén. Istället handlar det ofta om att bara göra, så kommer idéerna med tiden. Därför ville studion hitta en metod med avsteg i denna tanke. Det resulterade i projektet Massproduktion + Urval = Former för funktion

Steg 1 – Massproduktion

Tillverkning av en stor mängd former i liten skala, och i olika material och tekniker. Genom att arbeta snabbt, och med en stor mängd, skapas ett tillåtande arbetssätt där tillverkning och skapande är i fokus.

Steg 2 – Urval

Bland formerna görs ett urval och en undersökning tar sin början. Hur kan formerna kombineras? Vilka funktioner skulle de kunna ha och i vilken skala skulle de fungera?

VI PÅ ÖN ställer ut en mängd mindre former samt några prototyper som växt fram under processen.

Deltagare