2730 maj 2021
2730 maj 2021

Seminarium

Middagen serveras AFK

AFK_header

Taktil + Auditiv = Middagen serveras AFK

I verket Middagen serveras AFK ställs frågor om vår relation till vår kropp och till vår konsumtion (av den). Installationen av ett dukat bord sammanför dåtid med framtid i en visuell, taktil och auditiv utforskning av våra vanor. Konstverket bjuder in till ett sammanhang ägnat att förankra, förena och ifrågasätta.

Måltidens ceremoniella aspekter kan inte underskattas. Måltiden är origo i det system där människa och omvärld samverkar. Genom måltiden tar vi in omvärlden inom oss, förvandlar naturen till kropp och det förflutna inlemmas i framtiden. Konsumtion kan göras vårdslöst och varsamt, frånkopplat och inkopplat. Är relationen till vår kroppslighet en nyckel till ett sammanhang större än oss själva?

Foto header: Lisa Ernberg

Deltagare