2730 maj 2021
2730 maj 2021

Modevisning

RE:DENIM

Upcycle Challenge 2021 – RE:DENIM

Denim + Upcycling = RE:DENIM

Varje år slänger vi över fyra miljoner ton kläder och andra textilier inom EU, och bara en bråkdel av allt nytt som produceras innehåller återvunnet material. Det vill vi på Sysav ändra på. 

Denim + Upcycling = RE:DENIM

I tävlingen Upcycle Challenge RE:DENIM skulle deltagarna ge kasserade/begagnade denimkläder ett nytt liv genom att upcycla och designa om dem till nya fantastiska denimprodukter. Deltagarna var mellan 8-66 år med skilda erfarenheter - en del är uppväxta i en tradition av att lappa och laga, andra går en textilutbildning och en del älskade helt enkelt att sy. Och resultatet blev fantastiskt.

Målet med tävlingen är att få se idéer om redesignade produkter med hållbarhetstänk. Trots att en hel del görs står denim för mycket stor klimatpåverkan i hela kedjan: bekämpningsmedel, vattenförbrukning, kemikalier, konstgödsel, energi och transport. Dessutom är det ofta ohållbara arbetsvillkor vid odling och tillverkning. Hur kan vi förlänga livslängden på denimplaggen? 

Sysav har nyligen lanserat världens första storskaliga och automatiserade sorteringsanläggning för textil i Malmö. Siptex underlättar fiber-till-fiber-återvinning av textil, men kan inte lösa eller avhjälpa den stora miljöbelastning och klimatpåverkan som textiltillverkningen ger upphov till. Inte heller kan en sorteringsanläggning lösa problemen med överkonsumtion av textilier och fast fashion i nuvarande linjära ekonomi.

Vad är Upcycle?
Upcycling innebär att ett material eller en produkt som ökar i värde och/eller kvalitet genom kreativt återbruk. Man brukar även säga att material som ger stora miljövinster eller stora ekonomiska vinster när de återvinns, är material som upcyclas.
 

Deltagare