2730 maj 2021
2730 maj 2021

Projektfilm

Daily Pattern Project

lasercut textile

Data + Textil = Daily Pattern Project

Daily Pattern är ett konstnärligt projekt som utforskar möjligheterna med innehållsbaserad textildesign. Den digitala presentationen kommer att dyka in i processen och resultatet av de olika teknikerna.

För hundratals år sedan användes bildväv för att berätta om historiska händelser.
I den värld vi nu lever i och med ständigt informationsflöde som omger oss hela tiden har världen på ett sätt blivit mindre men också mer komplex.
Detta projekt utforskar möjligheterna att använda data från dagliga nyheter som inspiration och innehåll för mönstren.
Målet är att utforska potentialen i textildesigner för att gå bortom stilistiska val och att kommunicera djupare betydelser med hjälp av textilens egenskaper.

www.syrjamaki.com

 

Deltagare