2730 maj 2021
2730 maj 2021

Projektfilm

Block Print Evolution

Block Print

Teknik + Innovation = Block Print Evolution

Projektets fokus är baserat på de traditionella textiltryckblocken och deras utveckling, hur tekniken kan användas idag inom dess områden med hållbara material, främst trä.

Linoleum-snideri och screentryck har tagit över blocktryck genom åren och projektet Block Print Evolution undersöker möjligheten att återuppta användningen av träblock, och integrera nya tekniker som laserskärning. Tanken är att kunna skapa samma mönster med olika producerade tryckblock och iaktta de möjligheter och begränsningar som de givna materialen och processerna presenterar.

Block Print Evolution är ett samarbete med textilkonstnären Ellen Odin, som var den första ordföranden för KKV Textiltryck i Malmö (textiltryckverkstad) och som har arbetat med blocktryck sedan 1950-talet. Hon spelade en viktig roll som ordförande för att etablera den konstnärliga utvecklingen av textiltryck i Malmö.

Genom att visa Ellens arbete och de nya sätten att arbeta med trä får teknikens traditionella värde ett nytt liv och nytt utseende, men teknikbasen förblir densamma.

Deltagare