2730 maj 2021
2730 maj 2021

Projektfilm

Bagla

three grace

Konst + Industri = Bagla

Bagla är en lampskärm gjord av papperspåsar som används till bulkgods, dekorerade med grafik inspirerad av olika ljuskronor. Målet är att porträttera skönheten i befintlig ljusdesign på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Hållbara designvärderingar och hållbar konsumtion är centralt vid skapandet av Bagla.

Bagla är en vanlig papperpåse som möter konst. Ett rent praktiskt objekt omtolkas och med hjälp av grafisk konst omvandlas det till ett inredningsobjekt.

Papperspåsarna kan tryckas med olika typer av grafik vilket ger lampskärmarna olika karaktär.

Deltagare